พภินิหารอาหารล้างพิษ โหดยิ่งกว่ายา

พภินิหารอาหารล้างพิษ โหดยิ่งกว่ายา

ทุกวันนี้บนโลกเรามีเทคโนโลยีก้าวหน้ามียาต่าง ๆ มากมาย แต่โลกเรานั้นกลับความอันตรายใกล้ตัวที่แฝงมาในลักษณะต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายทำให้เป็นอันตราย